Zaštita osobnih podataka

Važne informacije o načinu na koji Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke

Poštovani klijenti!

EU Opća uredba o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation - GDPR) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. Ovom Uredbom jasno se jača zaštita podataka građana u Europskoj uniji. Kao Vaše Leasing društvo uvijek smo posvećivali izuzetnu pozornost sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Uredba GDPR je najvažniji propis o zaštiti podataka u Europi od donošenja EU Smjernice o zaštiti podataka iz 1995. Nakon prijelaznog razdoblja od dvije godine sada će GDPR zamijeniti zastarjelu EU Smjernicu o zaštiti podataka i mnoge zakone o zaštiti podataka u zemljama članicama. Za razliku od Smjernice, Uredba se neposredno primjenjuje u svim zemljama članicama EU, bez potrebe za provedbenim zakonima u pojedinim zemljama. U tom smislu po prvi puta imamo jedinstveni propis o zaštiti podataka na razini EU.

Uz ujednačavanje regulative o zaštiti podataka u pojedinačnim zemljama članicama EU uredba GDPR uzima u obzir i aspekte koji proizlaze iz trendova informacijske tehnologije iz protekla dva desetljeća, a koji su mjerodavni za zaštitu podataka. Time se podiže razina zaštite podataka u zemljama članicama EU i istovremeno jačaju prava onih o čijim podacima je riječ u istoj mjeri u kojoj se povećavaju obveze za poduzeća.

Što to znači za Vas?

Kako biste imali bolji uvid u pojedine aspekte i učinke novog propisa, u priloženim napomenama o zaštiti podataka nudimo Vam pregled postupaka kojima Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke, kao i proširenja Vaših prava koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti podataka.

Molimo Vas da ove informacije proslijedite i fizičkim osobama ovlaštenima za zastupanje kao i opunomoćenicima, te vlasnicima pravnih osoba kao i eventualnim jamcima/sudužnicima.

Svjesni smo da su pozornost i transparentnost temelj povjerenja u suradnji s našim klijentima. Nama i našim zaposlenicima jednako su važni poštivanje zakona i propisa općenito, kao i propisno i uviđavno postupanje s Vašim osobnim podacima.

Dodatne informacije o pojedinostima postupanja s Vašim osobnim podacima naći ćete u priloženoj Izjavi o privatnosti podataka. Tu ćete naći i podatke o tome kome se možete obratiti u slučaju potrebe ili ako imate pitanja.

S poštovanjem, Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.

Pravne napomene

Pristanak na primjenu Općih uvjeta korištenja Daimler AG i Mercedes Benz Leasing d.o.o. cijene Vašu zainteresiranost za naše proizvode i Vaš posjet ovoj internetskoj stranici. Pristupom ovoj internetskoj stranici potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja internetske stranice, kao i na njihove pravne učinke.

Podaci o proizvodima i uslugama Svi podaci o proizvodima i uslugama objavljeni na ovoj internetskoj stranici isključivo su informativne prirode. Mercedes Benz Leasing d.o.o. s velikom će pozornošću održavati ovu internetsku stranicu funkcionalnom, kako bi sve objavljene informacije bile što preciznije, potpunije i pouzdanije, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.

Podaci objavljeni na ovoj internetskoj stranici ne smiju se koristiti niti smatrati zamjenom za podatke koje možete dobiti na našim prodajno/servisnim mjestima ili prodajno/servisnim mjestima naših ugovornih partnera te nisu pravno obvezujući i ne predstavljaju ponudu za prodaju, već poziv na davanje ponude od strane posjetitelja ove internetske stranice kao potencijalnog kupca. Prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi se temeljile na podacima ove internetske stranice, potrebno je prethodno provjeriti točnost objavljenih podataka u našim maloprodajnim salonima ili servisnim centrima.

Cijene nisu obvezujuće, preporučene cijene uključuju PDV i trošarinu te su aktualne u trenutku objavljivanja, a podliježu promjeni bez obavijesti. Mercedes Benz Leasing d.o.o. upućuje posjetitelje ove internetske stranice da se radi konačnog izračuna cijene vozila ili usluga obrate izravno maloprodajnim salonima Mercedes Benz Leasinga ili njegovih ugovornih partnera.

Prava intelektualnog vlasništva

Cjelokupan sadržaj ove internetske stranice predstavlja intelektualno vlasništvo Mercedes Benz Leasinga d.o.o. i/ili je ustupljen Mercedes Benz Leasingu, a u vlasništvu je trećih osoba. Mercedes Benz Leasing d.o.o. ima pravo kreiranja i uređivanja sadržaja ove internetske stranice. Korištenje podataka, tekstova, crteža ili slika dopušteno je samo za osobne, nekomercijalne potrebe posjetitelja ove internetske stranice. Izričito je zabranjeno reproduciranje, mijenjanje, kopiranje ili distribuiranje bilo kojeg podatka s ove internetske stranice, bez prethodnog pisanog odobrenja Mercedes Benz Leasinga d.o.o.

Pravo promjene sadržaja

Mercedes Benz Leasing d.o.o. zadržava pravo promjene sadržaja ove internetske stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.

Mjerodavno pravo

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja ove internetske stranice mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Mercedes Benz Leasing d.o.o.